Gebedsplan

Category: Lifestyle
Size: 21,9 Mb
Since: 18 September 2012
Compatibility: Requires iOS 5.1 or later
Devices: iPhone, iPad iPod Touch
Optimization: Optimized for iPhone 5

Description:

Hierdie gebedsplan is gebaseer op die gebruik van die Woord en is gebore in die hart van past. Ronnie Barnard deur die Heilige Gees.

Die krag van hierdie gebedsplan lê in die gebruik van die Skrif in bykans elke sin. Sou u hierdie boekie deurbid, dan sal u net meer as 500 skrifte aanhaal. Volgens Ps. 103:20 sal u dan vyfhonderd maal aan die Woord ‘n “STEM” gee. Gevolglik kry die kragtige engele genoem in hierdie Psalm, die opdrag en die reg om op te tree in gehoorsaamheid aan die stem van God se Woord.

Die leser word dus aangeraai om die skrifte hierin aangehaal, te memoriseer om sodoende die gebedsplan optimaal te benut. Hierdie gebedsplan is nie saamgeflanste woorde nie, maar geïnspireer deur die HeiligeGees. Dit neem die bidder op ‘n pad van lofprysing, selfvernedering en heiligmaking om uiteindelik die volle wapenrusting van God (Efes. 6:10-17) aan te trek en te gebruik in die gees van 2 Kor. 10: 4-6.

Hierdie boekie word dan biddend aangebied, wetende dat elkeen wat dit getrou beoefen die seën van God noodwendig sal ervaar, want God is wakker oorsyWoordomdittevolbring (Jer.1:12).

Past Org Lottering

Client: Woord en Lewe